Xương Ống Bò

ベトナム食材販売店
Giá với số điểm: 450 điểm
Còn hàng
SPV92

450

Xương Ống Bò loại chặt sẵn dùng đề ninh lấy nước làm phở Bò Đơn vị: 1kg
+

Xương Ống Bò loại chặt sẵn dùng đề ninh lấy nước làm phở Bò

Đơn vị: 1kg

Accesories

Related products

Scroller Tab 2

Scroller Tab 3

Có thể bạn chưa biết

Our Best Picks

Đặc Sản