Đùi Heo Nguyên Chiếc

ベトナム食材販売店
Giá với số điểm: 1050 điểm
Còn hàng
SPV031

1,050

Đùi heo nguyên chiếc bao gồm cả xương. Rút xương dùng để bó giò heo Mỗi chiếc giao động trên dưới 1kg
+

Đùi heo nguyên chiếc bao gồm cả xương. Rút xương dùng để bó giò heo

Mỗi chiếc giao động trên dưới 1kg

Accesories

Related products

Scroller Tab 2

Scroller Tab 3

Có thể bạn chưa biết

Our Best Picks