Sọ Lợn

ベトナム食材販売店
Giá với số điểm: 400 điểm
Còn hàng
SPV70

400

Sọ Lợn(Heo) là Sọ đã lọc phần thịt phía bên ngoài chỉ còn xương Sọ, mắt, óc heo... Dùng để hầm lấy nước làm các món khác. Đơn vị: 1 cái
+

Sọ Lợn(Heo) là Sọ đã lọc phần thịt phía bên ngoài chỉ còn xương Sọ, mắt, óc heo...

Dùng để hầm lấy nước làm các món khác.

Đơn vị: 1 cái

Accesories

Related products

Scroller Tab 2

Scroller Tab 3

Có thể bạn chưa biết

Our Best Picks