Low Price Guarantee

ご希望の商品が他のショップで当店よりも安い価格で販売されている場合はお申し出下さい。少なくとも同一金額まで値引きいたします!

Chúng tôi đảm bảo mức giá thấp nhất trên các sản phẩm được trình bày trong cửa hàng của chúng tôi.
Nếu bạn tìm thấy một mức giá thấp hơn cho bất kỳ sản phẩm của chúng tôi, được cung cấp bởi một nhà bán lẻ trực tuyến được chỉ định, lưu các liên kết và liên hệ với chúng tôi.
Sau khi chúng tôi kiểm tra giá đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là hấp dẫn hơn, chúng tôi sẽ hạ thấp chúng ta phải có ít nhất là thấp!