Ý kiến đánh giá

Sản phẩm ngon, rẻ, đa dạng. Tuy nhiên liên lạc với Shop rất chi là khó.

Đặt hàng của shop từ lâu rồi mà đến nay mới biết đến trang web này. Đã dạo qua và thấy rất chi là đầy đủ thông tin về sản phẩm, hình ảnh. Lần tới mình sẽ thử đặt hàng trực tiếp trên web xem sao? ^0^

You're the best! Thank you most graciously and appreciatively!
Tạo bình luận mới